استفاده از الکل متانول کشنده‌ است
علی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز هشدار داد:

استفاده از الکل متانول کشنده‌ است

افرادی در اهواز به دنبال شایعه موثر بودن الکل برای مقابله با ویروس کرونا  اقدام به  مصرف الکل تقلبی کردند که بر اثر مسمومیت ناشی از آن به بیمارستان ها مراجعه کردند.

آخرین اخبار

استفاده از الکل متانول کشنده‌ است
علی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز هشدار داد:

استفاده از الکل متانول کشنده‌ است

افرادی در اهواز به دنبال شایعه موثر بودن الکل برای مقابله با ویروس کرونا  اقدام به  مصرف الکل تقلبی کردند که بر اثر مسمومیت ناشی از آن به بیمارستان ها مراجعه کردند.