بیمه سلامت خوزستان پیشرو در حوزه سلامت الکترونیک/تولید بیش از ۱۰۰ هزار نسخه الکترونیک
رئیس اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سلامت خوزستان خبر داد :

بیمه سلامت خوزستان پیشرو در حوزه سلامت الکترونیک/تولید بیش از ۱۰۰ هزار نسخه الکترونیک

 رئیس اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سلامت خوزستان گفت: بیمه سلامت خوزستان تاکنون با تولید بیش از ۱۰۰ هزار نسخه الکترونیکی، پیشرو در حوزه سلامت الکترونیک بوده است.

آخرین اخبار

مراسم پنجمین اجرای نسخه نویسی الکترونیک در بندر ماهشهر رونمایی شد
بیمه سلامت خوزستان در فاز اول اجرایی نسخه نویسی الکترونیک در 8 شهرستان استان

مراسم پنجمین اجرای نسخه نویسی الکترونیک در بندر ماهشهر رونمایی شد

حذف دفترچه های کاغذی ،گام مؤثری در مسیر خدمات الکترونیکی آئین رونمایی نسخه نویسی الکترونیک در پنجمین شهرستان استان در شهر بندر ماهشهر آغاز شد.
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در سومین شهرستان اغاز شد
اندیمشک سومین شهرستان مجری نسخه نویسی الکترونیک

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در سومین شهرستان اغاز شد

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در سومین شهرستان اغاز شد اداره کل بیمه سلامت خوزستان در فاز اجرایی نسخه نویسی الکترونیک در شهرستانهای استان طرح آموزش پروژه نسخه نویسی الکترونیکی در سومین شهرستان استان در شهر اندیمشک آغاز شد.طرح آموزش پروژه نسخه نویسی الکترونیک در شهرستان اندیمشک با حضور مسئولین استان و شهرستان اندیمشک برگزار شد.
آئین پروژه نسخه نویسی در شهرستان ایذه آغاز شد
اداره کل بیمه سلامت خوزستان پیشگام در خدمات الکترونیکی

آئین پروژه نسخه نویسی در شهرستان ایذه آغاز شد

ایذه دومین شهرستان مجری اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در استان خوزستان آئین آموزش پروژه نسخه نویسی الکترونیک در شهرستان ایذه با حضور مسئولین استان و شهرستان ایذه آغاز شد.