نسخه‌نویسی الکترونیکی در هشت شهرستان استان خوزستان اجرا می‌شود

نسخه‌نویسی الکترونیکی در هشت شهرستان استان خوزستان اجرا می‌شود

اداره کل بیمه سلامت استان پیشگام در اجرای نظام الکترونیکی مدیرکل بیمه سلامت استان خوزستان از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در هشت شهرستان استان با جمعیت بالغ بر ۸۰۰ هزار بیمه شده و ۲۴۹ موسسه طرف قرار داد خبر داد.؛