صادرات داروی ایرانی سه برابر شد

صادرات داروی ایرانی سه برابر شد

وزیر بهداشت با اشاره به افزایش سه برابری صادرات دارو در سه سال اخیر از ایجاد دو هزار شغل در حوزه داروهای‌های تک و با تکنولوژی بالا خبر داد و گفت: علیرغم بیمه کردن ۱۱ میلیون نفر بالغ بر ۳۵ درصد واردات دارو کاهش یافت.؛