برگزاری آخرین جلسه شورای منطقه ۴ کشوری سازمان بیمه سلامت ایران در شهرستان آبادان

برگزاری آخرین جلسه شورای منطقه ۴ کشوری سازمان بیمه سلامت ایران در شهرستان آبادان

این جلسه با حضور مدیران کل بیمه سلامت استانهای ایلام ،خوزستان ، لرستان ، روسا و کارشناسان اداره های امور اداری ، بیمه گری و درآمد، روابط عمومی ، امور مالی در سالن اجتماعات هتل پارسیان آبادان برگزارشد.؛