پولی که از جیب مردم برای آموزش‌وپرورش رایگان می‌رود

پولی که از جیب مردم برای آموزش‌وپرورش رایگان می‌رود

«پول» سال‌هاست که به کشمکشی میان والدین و مدارس تبدیل شده‌ است، مدارس دولتی هزینه‌ها را به خانواده‌ها تکلیف می‌کنند و وزیر سابق آموزش وپرورش از کاهش سهم اعتبارات غیرپرسنلی که تأمین سرانه مدارس از این محل است، خبر می‌دهد.؛