گفتنی است با توجه به تجربه سالیان گذشته کمیته بحران پس از بارندگی و وقوع مشکلات تنفسی در طی سالیان اخیر، طی هماهنگی های به عمل آمده با مسئولان مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز معاونت درمان و ستاد بحران استان خوزستان، از ابتدای پاییز با درنظر گ رفتن تمامی جوانب، کلیه ملزومات و نیازمندی های لازم برای خدمت رسانی به هزاران بیمار تنفسی تهیه و تدارک دیده شده است و کمبود هرگونه امکانات در این راستا شایعه بوده و صحت ندارد.