تهدید سلامت مردم با تجارت نمک دریا/ اختلالات ناشی از کمبود ید زندگی ۱.۵ میلیارد انسان را تهدید می کند

تهدید سلامت مردم با تجارت نمک دریا/ اختلالات ناشی از کمبود ید زندگی ۱.۵ میلیارد انسان را تهدید می کند

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گفت: نمک دریا نمکی است تصفیه نشده که دارای انواع ناخالصی ها ازجمله فلزات سنگین است که خطر سرطان زایی آنها به اثبات رسیده است و  علاوه بر داشتن ناخالصی ها، نمک دریا دارای میزان کم ید و یا حتی فاقد ید است که نیاز روزانه به ید را تامین نمی کند.؛