بازنشستگان اداره کل بیمه سلامت خوزستان با مدیر کل دیدار کردند

بازنشستگان اداره کل بیمه سلامت خوزستان با مدیر کل دیدار کردند

دکتر خسروی از بازنشستگان به عنوان گنجینه های خرد و تجربه یاد کرد به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت خوزستان : جمعی از بازنشستگان اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان با حضور در دفتر مدیر کل با ایشان دیدار وگفت و گو کردند .؛
نسخه‌نویسی الکترونیکی در هشت شهرستان استان خوزستان اجرا می‌شود

نسخه‌نویسی الکترونیکی در هشت شهرستان استان خوزستان اجرا می‌شود

اداره کل بیمه سلامت استان پیشگام در اجرای نظام الکترونیکی مدیرکل بیمه سلامت استان خوزستان از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در هشت شهرستان استان با جمعیت بالغ بر ۸۰۰ هزار بیمه شده و ۲۴۹ موسسه طرف قرار داد خبر داد.؛